Връзка с нас +359 884 24 31 30 / +359 888 20 25 20
Пишете ни office@beliteskali.bg

Правила за пребиваване

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ КОМПЛЕКС „БЕЛИТЕ СКАЛИ” .
МОЛИМ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРАВИЛАТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ:

ОБЩИ/ПОЛОЖЕНИЯ
1. Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.
2. Комплекс „Белите Скали“ гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.
3. Забранено е пушенето във всички закрити помещения на комплекса. При неспазване на забраната се начислява глоба в размер на 50,00лв.
4. Администрацията на комплекса може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата за пожарна безопасност, пушат на непозволени места и не изпълняват законовите изисквания на администрацията.
5. Отзиви и препоръки относно работата на комплекса може да оставите в книгата за мнения на рецепцията.
6. Забравени от гостите вещи се пазят до 1 месец.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ В КОМПЛЕКСА
1. Освобождаването на стаите е до 12,00ч, настаняването е след 15,00ч.
2. Закуската се сервира в ресторанта на комплекса от 8,30ч – 10,30ч.
3. Изнасянето на храна от ресторанта е забранено.
4. При внасяне на храна или напитки в ресторанта се начислява такса, която се определя според вида на внесения артикул.
5.За вещи, оставени без надзор в стаята или на територията на комплекса отговорност носи госта.
6. Молим Ви да пазите имуществото на комплекса и да съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, молим затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в комплекса в пълен размер в съответствие с вътрешните документи на хотела.
7. На територията на комплекса работи система за видеонаблюдение /с изключение на тоалетните и хотелските стаи/. Ползвайки услугите на комплекса, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.

8.Гостите,които се възползват от услугата Спортен риболов са длъжни да спазват указанията описани в раздел „Отдих и риболов”.

 

С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В КОМПЛЕКСА СЕ ЗАБРАНЯВА
1. Пушенето в стаите, фоайетата и останалите затворени помещения в комплекса.
2. Използването на електроуреди в стаите /с изключение на разрешените/.
3. Предаването на странични лица на ключа от стаята Ви.
4. Съхраняването на леснозапалими материали в стаите.
5. Внасянето на територията на комплекса и съхраняването в стаите на материали и предмети, опасни за здравето и живота на околните.
6. Изнасянето и преместването на мебели от стаите.
7. Нарушаването на общоприетите норми на поведение, в т.ч и употребата на наркотици на територията на комплекса.
8. Агресивното поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.
9. Повреждането на имущество на комплекса.
10. Приемането на посетители в стаите след 23,00ч, ако не са регистрирани и не са заплатили пребиваването си в комплексаа.
11. Паркирането на автомобили на входовете и изходите, както и в тревните площи.
12. Пребиваването в комплекса с домашни любимци.

13.НЕ ОСТАВЯЙТЕ БЕЗ НАДЗОР ГОРЯЩИ КАМИНИ!!!!!

РЕД ЗА РЕЗЕРВАЦИИ, НАСТАНЯВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ В КОМПЛЕКСА
1. Можете да заплатите нощувката и другите предоставени Ви услуги от комплекса в брой, с дебитна или кредитна карта, съгласно действащите в комплекса тарифи.
2. Предварителната резервация на стая е безплатна. За потвърждение на резервацията се заплаща депозит..
3. На гости, които при предишно свое посещение за нарушили раздел „С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В КОМПЛЕКСА СЕ ЗАБРАНЯВА” , може да бъде отказана резервация.
4. Комплексът има право да откаже резервация и на гост, който е правил резервация без да пристигне и без да уведоми за отмяната на резервацията.
5. Ако гост закъснее повече от едно денонощие, резервацията му се анулира без уведомление.
6. Нощувката се заплаща в пълен размер, независимо от това колко часа е останал гостът в комплекса.
7. При пристигане в комплекса, гостът е длъжен да представи личен документ.
8. Може да продължите пребиваването си в комплекса при наличие на свободни места. Заплащането на допълнителните нощувки е съгласно тарифата на комплекса.
9. Когато излизате от копмплекса, оставяйте ключа и картата си на рецепция. В случай на изгубване на карта или ключ, трябва да заплатите съгласно тарифата на комплекса /глоба 30,00лв/..