Отдих и риболов

За облагородяването и изграждането на зелените площи на комплекса са доставени около 3000м(3) земя. На територията на комплекса са засадени около 40 000 корена растителност. Тук може да видите голямо разнообразие от иглолистни и широколистни дървета, цветя и храсти. Информация за същите може да получите от изградените в зоната табла.
В обширната площ на екозона „ Белите скали” са изградени удобни места за излети, екомаршрути и велопътеки. В близост до водоема може да се ползват заслони с обособени огнища , където можете да си приготвите на жар дори и уловената от Вас риба. Водоемът, с голямото си разнообразие на видове риба, дава възможност за организиране на спортен риболов за гостите на комплекса. Тук може да уловите пъстърва, шаран, сом, бял амур, мряна, толстолоб, есетра и чига.

Допълнителни условия :

- Риболовът е разрешен само в светлата част на денонощието;

- Уловената риба се връща във водоема, ако не е повредена и след направен оглед от отговорника на комплекса;

- За броят и вида на уловената риба се уведомява отговорникът на комплекса;

- Уловената риба може бъде закупена;

- Трофейни екземпляри не се продават.

Предвидени са награди за улов на трофейни екземпляри !

Районът е под постоянно видеонаблюдение!

Наслука !

Галерия